HISTORIE

Historie FBC Mohelnice

Do roku 2003 v Mohelnici školní týmy pod ZŠ Mlýnská (učitel Pavel Grünwald), ZŠ Vodní (vychovatelka Andrea Orošnjaková), ZŠ Masarykova (učitel Milan Horký), hrály školní turnaje systémem 4+0. V roce 2003 začal školní tým pod ZŠ Masarykova trénovat s Milanem Horkým pravidelně a hrál neoficiální juniorskou regionální soutěž „Olomouckou interligu“ společně s Gaudolino Uničov, Tatran Litovel a FBS Olomouc. V létě 2004 došlo ke spojení školních týmů ZŠ Mlýnská a ZŠ Masarykova a přechod pod DDM Mohelnice jako FBC DDM Magnet Mohelnice.

V sezóně 2004/2005

 • tým juniorů v SM přeboru juniorů jako FBC DDM Magnet Mohelnice,
 • ve vedení klubu Milan Horký, pomáhá Pavel Grünwald.

V sezóně 2005/2006

 • tým juniorů v SM lize juniorů – trenér Pavel Grünwald, Milan Horký,
 • vznikl nově tým st. žáků, který trénoval Tomáš Dokoupil.

V létě 2006 Tomáš Dokoupil a Pavel Grünwald prosazují přechod k Sokolu Mohelnice, neboť cíle sportovního klubu (výchova hráčů, výkony) a DDM (zabavit děti za co nejméně peněz) se rozchází, klub tak dostává větší samostatnost jako FBC Sokol Mohelnice. Do sezóny 2006/2007 se samostatně přihlašuje také ZŠ Vodní (Andrea Orošnjaková) s týmem mladších žáků jako FBC ZŠ Vodníci Mohelnice.

V sezóně 2006/2007

 • tým st. žáků v SM lize st. žáků – trénoval Milan Horký,
 • tým juniorů v SM lize juniorů – trénoval Pavel Grünwald, Tomáš Dokoupil,
 • do vedení klubu začíná fušovat Tomáš Dokoupil,
 • samostatně mladší žáci jako FBC ZŠ Vodníci Mohelnice – trénuje Andrea Orošnjaková.

Protože Tomáš Dokoupil původně navštěvoval (a hrál za školní tým) ZŠ Vodní, zprostředkoval jednání mezi Andreou Orošnajkovou a Milanem Horkým, mezi kterými přetrvávala vzájemné konkurenční spory z dob školních turnajů. Grünwald a Dokoupil prosadili sloučení obou klubů jako jedinou možnou variantu pro rozvoj florbalu v Mohelnici. Zároveň byl také pro „odrostlé“ juniory založen tým mužů.

V sezóně 2007/2008

 • tým mladších žáků – trénuje Andrea Orošnjaková,
 • tým starších žáků – trénuje Milan Horký,
 • tým juniorů – trénuje Tomáš Dokoupil,
 • tým mužů v přeboru mužů – postup do vyšší soutěže – trénuje Pavel Grünwald.

Již na jaře 2008 odchází z klubu jeho zakladatel Milan Horký, tým st. žáků přebírá Tomáš Dokoupil. Ve vedení klubu zůstávají Pavel Grünwald a Tomáš Dokoupil a přidává se k nim Marián Baloga.

V sezóně 2008/2009

 • tým mladších žáků – OL liga ml. žáků – trénuje Andrea Orošnjaková,
 • tým starších žáků – OL liga st. žáků – trénuje Tomáš Dokoupil,
 • tým juniorů – 3. liga juniorů – trénuje John,
 • tým mužů – OL liga mužů – trénuje Marián Baloga.

Z důvodu nárustu počtu mužů do sezóny založeno mužské „B“. Původně byl přihlášen tradiční tým juniorů, nicméně po turnaji v Brně, kde se sešla vynikající parta dorostenců, bylo dodatečně rozhodnuto o zrušení juniorky a přihlášení dorostu, to už byli první kluci, kteří si klubem prošli od žáků.

V sezóně 2009/2010

 • tým mladších žáků – OL liga ml. žáků – trénuje Andrea Orošnjaková,
 • tým starších žáků – OL liga st. žáků – trénuje Jiří Jarmar,
 • tým dorostu – 2. liga dorostenců – trénuje Tomáš Dokoupil,
 • tým mužů B – OL přebor mužů – trénuje Marián Baloga,
 • tým mužů – OL liga mužů – trénuje Marián Baloga.

Do další sezóny se trénování mládeže ujímají i odchovanci Martin Vymlátil, Lukáš Zapletal a Martin Nitsche. Vedení klubu však riskatně rozhodlo o přihlášení týmu elévů, i když nebyli žádní hráči a spoléhalo se na nábory na školách v žáří. Výsledek náborů každého překvapil, přihlásilo se více než 30 elévků. V polovině sezóny pak vznikl tým žen, který zatím jen trénoval.

V sezóně 2010/2011

 • tým elévů – OL liga elévů – trénují Vymlátil, Zapletal,
 • tým mladších žáků – bez soutěže – trénuje Martin Nitsche,
 • tým starších žáků – OL liga st. žáků – trénuje Andrea Orošnjaková,
 • tým dorostu – 2. liga dorostenců – trénuje Tomáš Dokoupil,
 • tým juniorů – 3. liga juniorů – trénuje Jiří Jarmar,
 • tým mužů B – OL přebor mužů – trénuje Marián Baloga,
 • tým mužů – OL liga mužů – trénuje Marián Baloga.

Rozmach klubu byl obrovský, proto vedení klubu rozhodlo o vytvoření vlastního občanského sdružení a definitivnímu osamostatnění. V květu 2011 vzniklo FBC Mohelnice, o. s., pod kterým klub funguje dodnes. Do další sezóny se již klub přihlásil v 10 kategoriích. Přibyli mladší žáci Zábřeh, přípravka, která se přihlásila do soutěže elévů, a došlo k přihlášení soutěže žen.

V sezóně 2011/2012

 • tým přípravky Hobbits – OL liga elévů – trénují Vymlátil, Bátora,
 • tým elévů Elves – OL liga elévů – trénují Petřivalský, Nejezchleba,
 • tým mladších žáků – OL liga mladších žáků – trénuje Nitsche,
 • tým mladších žáků Zábřeh – OL liga mladších žáků – trénuje Kobza,
 • tým starších žáků – OL liga st. žáků – trénuje Zapletal,
 • tým dorostu – 2. liga dorostenců – trénuje Grünwald,
 • tým juniorů – 2. liga juniorů – trénuje Dokoupil,
 • tým mužů B – OL přebor mužů – trénuje Horák,
 • tým mužů – OL liga mužů – trénuje Klemš,
 • tým žen – 2. liga žen mužů – trénuje Jarmar, Beneš.

Do sezóny 2012/2013 byla uzavřena dohoda o těsné florbalové spolupráci s DDM Mohelnice a došlo opět k nárustu týmů v soutěžích. Ve vedení stále Pavel Grünwald a Tomáš Dokoupil, s nimi pak nově Martin Vymlátil a sekretář Michal Fučík.

V sezóně 2012/2013

 • tým přípravky – OL liga přípravek,
 • tým elévů Hobbits – OL liga elévů,
 • tým elévů Elves – OL liga elévů,
 • tým elévů DDM Mohelnice – OL liga elévů,
 • tým mladších žáků – OL liga mladších žáků,
 • tým mladších žáků DDM Mohelnice – OL liga mladších žáků,
 • tým starších žáků – OL liga st. žáků,
 • tým dorostu – 1. liga dorostenců,
 • tým juniorů – 2. liga juniorů,
 • tým mužů B – OL přebor mužů,
 • tým mužů – OL liga mužů,
 • tým žen – 2. liga žen mužů.

V současné době má klub FBC Mohelnice v soutěžích 12 týmů, zhruba 180 členů a roční rozpočet ve výši cca 700 000,- Kč.

V sezóně 2013/2014

 • tým přípravky – OL liga přípravek – trénuje Klára Strupková, Zdeňka Kaplová,
 • tým elévů – OL liga elévů – Klára Strupková,
 • tým elévů DDM Mohelnice – OL liga elévů – trénuje Tereza Strupková,
 • tým mladších žáků – OL liga mladších žáků – trénují Petr Přikryl, Ladislav Chuděj, Šimon Chovanec,
 • tým mladších žáků DDM Mohelnice – OL liga mladších žáků – Tereza Strupková,
 • tým starších žáků – OL liga st. žáků – Luboš Novák, Martin Nitsche,
 • tým dorostu – 1. liga dorostenců,
 • tým juniorů – 2. liga juniorů,
 • tým mužů C – OL přebor mužů,
 • tým mužů B – OL přebor mužů,
 • tým mužů A – OL liga mužů.

Tato sezóna dostala podstatných změn, do klubu přichází čerstvá síla z Uničova a to v podobě hned třech nových trenérů Šimona Chovance, Petra Přikryla a Ladislava Chuděje. Tito trenéři se v této sezóně ujímají kategorie mladších žáků. Sekretariát klubu v této sezóně zajišťuje Andrea Orošnjáková a Vladimíra Supíková. Po ukončení sezóny dochází vlivem hlasování na valné hromadě ke změnám ve vedení klubu, kde předsedou klubu zůstává Pavel Grünwald, místopředsedou klubu Tomáš Dokoupil, členem výkonného výboru byl zvolen Šimon Chovanec a činnost sekretariátu zajišťují Petr Přikryl a Jiří Flášar.

V sezóně 2014/2015

 • tým přípravky – OL liga přípravek – trénují Zdeňka Kaplová, Klára Strupková, Jan Vykydal,
 • tým elévů – OL liga elévů – trénují Zdeňka Kaplová, Klára Strupková, Jan Vykydal,
 • tým mladších žáků – OL liga mladších žáků – trénuje Jan Linhart,
 • tým starších žáků – OL liga st. žáků – trénují Šimon Chovanec, Petr Přikryl, Ladislav Chuděj,
 • tým starších žáků – OL přebor st. žáků – trénují Petr Přikryl, Ladislav Chuděj, Šimon Chovanec,
 • tým dorostu – 1. liga dorostenců – trénuje Martin Nitsche, Pavel Grünwald,
 • tým juniorů – 2. liga juniorů – trénuje Jan Linhart,
 • tým mužů B – OL přebor mužů – trénuje Jakub Rýznar,
 • tým mužů A – OL liga mužů – Jan Linhart.

V této sezóně došlo k ukončení spolupráce s DDM Magnet Mohelnice. Hráči, kteří již dříve hráli za DDM Magnet Mohelnici, dostali možnost reprezentovat oddíl FBC Mohelnici. V průběhu sezóny se klubu podařilo získat nové trenéry k naším benjamínkům. V lednu 2015 zahájil trenérskou činnost Jan Vykydal a v měsíci březnu se k němu připojil Josef Dočekal. Oba tito trenéři v průběhu sezóny získali trenérskou licenci “D.” V průběhu sezóny ukončil trenérskou činnost u dorostů Martin Nitsche, kde jej po výpadku zastoupil Jan Linhart, dalším trenérem, který ukončil činnost v oddíle byl Ladislav Chuděj. Další změny, které se projevily, bylo s platností nového Občanského zákoníku, kdy došlo k 1.1.2016 ke změně názvu FBC Mohelnice a to z občanského sdružení na zapsaný spolek. Tyto změny byly zveřejněny ve spolkovém rejstříku veřejného registru k 3. 2. 2016. Rovněž k uvedenému datu dochází i ke změně sídla klubu a to na adresu Mlýnská 758/1 Mohelnice 789 85, kde se nyní nachází klubovna, která tvoří příjemné zázemí místního klubu FBC Mohelnice. Dne 8.6.2016 na páté valné hromadě FBC Mohelnice, dochází ke změnám ve vedení klubu a to zejména v celkovém počtu členů výkonného výboru ze současného pětičlenného na tříčlenný. Předsedou klubu a rovněž statutárním orgánem se stal Mgr. Pavel Grünwald, místopředsedou klubu Mgr. Tomáš Dokoupil a sekretářem klubu Ing. Petr Přikryl.

V sezóně 2015/2016

 • tým přípravky – OL liga přípravek – trénují Zdeňka Kaplová, Klára Strupková,
 • tým elévů – OL liga elévů – trénují Zdeňka Kaplová, Klára Strupková,
 • tým mladších žáků – OL liga mladších žáků – trénuje Jan Vykydal, Josef Dočekal, Peter Bátora,
 • tým starších žáků – OL liga st. žáků – trénují Šimon Chovanec, Petr Přikryl,
 • tým dorostu – 2. liga dorostenců – trénuje Pavel Grünwald,
 • tým juniorů – 3. liga juniorů – trénuje Tomáš Pudil,
 • tým mužů B – OL přebor mužů – trénuje Jakub Rýznar,
 • tým mužů A – OL liga mužů – Jiří Šincl, Zdeněk Drlík.

Zásadní důvody velkého rozvoje klubu

1) Práce s mládeží
Nejvyšší prioritou byla vždy práce s mládeží. Filozofie vedení je taková, že je třeba investovat čas, peníze a energii do klubu od spodu, tedy od mládeže. Tento princip zajistí kontinuální kvalitativní růst celého klubu, který bude poté stát na pevných základech. Přechody do vyšších soutěží tedy přijdou přirozenou cestou od mládeže, až se nakonec projeví kvalita i v mužském týmu.

2) Vedoucí a trenéři
Je třeba mít dostatek kvalitních trenérů, jeden člověk nezvládne pořádně trénovat 10 kategorií. Investuje se proto hodně do školení trenérů i další jejích výdajů. Funkce trenérů a vedoucíh musí vykonávat odpovědní lidé, kteří půjdou svým hráčům vzorem, na nich pak stojí celý klub. FBC Mohelnice nyní má 8 trenérů licence C a 13 licence D.

3) Jasná pravidla fungování klubu
Jsou jasně stanovené zásady členství v klubu, každý člen musí dodržovat pravidla chování bez rozdílu. Klub se snaží hráče vychovat k dobrému chování na hřišti i mimo něj. Rovněž jsou definovány odpovědnosti řadových členů, lidí ve vedení jednotlivých týmů i celého klubu.

3) Finanční zabezpečení
Nutným předpokladem je dobré hospodaření vlastního klubu a citlivé nastavení výše členských příspěvků. Princip solidarity, kdy výdělečně činní muži částečně dotují mládežnické týmy, ty tak mají malé členské příspěvky = velká členská základna mládeže. Zásadní je také podpora města Mohelnice, která mládeži poskytuje velké dotace na činnost a v poslední době i sponzorů. Pak jsou prostředky na různé akce pro děti, dotujeme turnaje, soustředění nebo existují limity na cestovné.