Logo klubu
Skip to content

Klub

Historie

Do roku 2003 v Mohelnici školní týmy pod ZŠ Mlýnská (učitel Pavel Grünwald), ZŠ Vodní (vychovatelka Andrea Orošnjaková), ZŠ Masarykova (učitel Milan Horký), hrály školní turnaje systémem 4+0. V roce 2003 začal školní tým pod ZŠ Masarykova trénovat s Milanem Horkým pravidelně a hrál neoficiální juniorskou regionální soutěž „Olomouckou interligu“ společně s Gaudolino Uničov, Tatran Litovel a FBS Olomouc. V létě 2004 došlo ke spojení školních týmů ZŠ Mlýnská a ZŠ Masarykova a přechod pod DDM Mohelnice jako FBC DDM Magnet Mohelnice.

Sezóna 2004/2005
Sezóna 2005/2006

V létě 2006 Tomáš Dokoupil a Pavel Grünwald prosazují přechod k Sokolu Mohelnice, neboť cíle sportovního klubu (výchova hráčů, výkony) a DDM (zabavit děti za co nejméně peněz) se rozchází, klub tak dostává větší samostatnost jako FBC Sokol Mohelnice. Do sezóny 2006/2007 se samostatně přihlašuje také ZŠ Vodní (Andrea Orošnjaková) s týmem mladších žáků jako FBC ZŠ Vodníci Mohelnice.

Sezóna 2006/2007

Protože Tomáš Dokoupil původně navštěvoval (a hrál za školní tým) ZŠ Vodní, zprostředkoval jednání mezi Andreou Orošnajkovou a Milanem Horkým, mezi kterými přetrvávala vzájemné konkurenční spory z dob školních turnajů. Grünwald a Dokoupil prosadili sloučení obou klubů jako jedinou možnou variantu pro rozvoj florbalu v Mohelnici. Zároveň byl také pro „odrostlé“ juniory založen tým mužů.

Sezóna 2007/2008

Již na jaře 2008 odchází z klubu jeho zakladatel Milan Horký, tým st. žáků přebírá Tomáš Dokoupil. Ve vedení klubu zůstávají Pavel Grünwald a Tomáš Dokoupil a přidává se k nim Marián Baloga. V sezóně 2008/2009

Z důvodu nárůstu počtu mužů do sezóny založeno mužské „B“. Původně byl přihlášen tradiční tým juniorů, nicméně po turnaji v Brně, kde se sešla vynikající parta dorostenců, bylo dodatečně rozhodnuto o zrušení juniorky a přihlášení dorostu, to už byli první kluci, kteří si klubem prošli od žáků.

Sezóna 2009/2010

Do další sezóny se trénování mládeže ujímají i odchovanci Martin Vymlátil, Lukáš Zapletal a Martin Nitsche. Vedení klubu však riskatně rozhodlo o přihlášení týmu elévů, i když nebyli žádní hráči a spoléhalo se na nábory na školách v žáří. Výsledek náborů každého překvapil, přihlásilo se více než 30 elévků. V polovině sezóny pak vznikl tým žen, který zatím jen trénoval.

Sezóna 2010/2011

Rozmach klubu byl obrovský, proto vedení klubu rozhodlo o vytvoření vlastního občanského sdružení a definitivním osamostatnění. V květu 2011 vzniklo FBC Mohelnice, o. s., pod kterým klub funguje dodnes. Do další sezóny se již klub přihlásil v 10 kategoriích. Přibyli mladší žáci Zábřeh, přípravka, která se přihlásila do soutěže elévů, a došlo k přihlášení soutěže žen.

Sezóna 2011/2012

Do sezóny 2012/2013 byla uzavřena dohoda o těsné florbalové spolupráci s DDM Mohelnice a došlo opět k nárůstu týmů v soutěžích. Ve vedení stále Pavel Grünwald a Tomáš Dokoupil, s nimi pak nově Martin Vymlátil a sekretář Michal Fučík.

Sezóna 2012/2013

V této době má klub FBC Mohelnice v soutěžích 12 týmů, zhruba 180 členů.

Sezóna 2013/2014

V této době má klub FBC Mohelnice v soutěžích 13 týmů, zhruba 210 členů.

Sezóna 2014/2015

Tato sezóna dostala podstatných změn, do klubu přichází čerstvá síla z Uničova a to v podobě hned třech nových trenérů Šimona Chovance, Petra Přikryla a Ladislava Chuděje. Tito trenéři se v této sezóně ujímají kategorie mladších žáků. Sekretariát klubu v této sezóně zajišťuje Andrea Orošnjáková a Vladimíra Supíková. Po ukončení sezóny dochází vlivem hlasování na valné hromadě ke změnám ve vedení klubu, kde předsedou klubu zůstává Pavel Grünwald, místopředsedou klubu Tomáš Dokoupil, členem výkonného výboru byl zvolen Šimon Chovanec a činnost sekretariátu zajišťují Petr Přikryl a Jiří Flášar.

Sezóna 2015/2016

V této sezóně došlo k ukončení spolupráce s DDM Magnet Mohelnice. Hráči, kteří již dříve hráli za DDM Magnet Mohelnici, dostali možnost reprezentovat oddíl FBC Mohelnice. V průběhu sezóny se klubu podařilo získat nové trenéry k naším benjamínkům. V lednu 2016, zahájil trenérskou činnost Jan Vykydal a v měsíci březnu se k němu připojil Josef Dočekal. Oba tito trenéři v průběhu sezóny získali trenérskou licenci "D." V průběhu sezóny ukončil trenérskou činnost u dorostů Martin Nitsche, kde jej po výpadku zastoupil Jan Linhart, který se ujal pozice šéftrenéra mládeže v oddíle.

Další změny, které se projevily, bylo s platností nového Občanského zákoníku, kdy k 1.1.2016 došlo ke změně názvu FBC Mohelnice a to z občanského sdružení na zapsaný spolek. Tyto změny byly zveřejněny ve spolkovém rejstříku veřejného registru k 3. 2. 2016. Rovněž k uvedenému datu dochází i ke změně sídla klubu a to na adresu Mlýnská 758/1 Mohelnice 789 85, kde se nyní nachází klubovna, která tvoří příjemné zázemí místního klubu FBC Mohelnice. Dne 8.6.2016 na páté valné hromadě FBC Mohelnice, dochází ke změnám ve vedení klubu a to zejména v celkovém počtu členů výkonného výboru ze současného pětičlenného na tříčlenný. Předsedou klubu a rovněž statutárním orgánem se stal Mgr. Pavel Grünwald, místopředsedou klubu Mgr. Tomáš Dokoupil a sekretářem klubu Ing. Petr Přikryl.

Sezóna 2016/2017

Uvedená sezóna zaznamenala rovněž několik změn, k trenérskému týmu se připojili Josef Dočekal s Peterem Bátorou, kteří nastoupili společně k mladším žákům. V této kategorii také začíná vypomáhat bratr Josefa Dočekala, Václav, který po ukončení sezóny rozšířil trenérskou základnu oddílu. Dále z rodinných důvodů a názorových neshodám ukončil v roce 2017 Jan Linhart činnost šéftrenéra mládeže v oddílu. Místa šéftrenéra mládeže se ujal Šimon Chovanec. Do oddílu se z Vítkovic vrací náš odchovanec Jiří Šincl, který se ihned nabízí s výpomocí dorostenců a mužů.

Sezóna 2017/2018

I tato sezóna zaznamenala změny a to opět na pozici šéftrenéra mládeže, kdy současný šéftrenér Šimon Chovanec bude na jaře 2018 maturovat a jeho volnočasové priority doznají změn. V důsledku nedostatku času a také rozdílných pohledech na tuto pozici z hlediska vedení oddílu a šéftrenéra mládeže, odchází z této pozice a celkově uvažuje o ukončení činnosti v oddíle FBC Mohelnice. Na konci této sezóny dochází k podepsání memoranda o vzájemné spolupráci v projektu „Táhneme za jeden provaz“ s týmem Bulldogs Brno. Do uvedeného projektu jsme se zapojili na základě společného jednání vedení oddílu FBC Mohelnice a trenéra Bulldogs Brno Rostislava Kohúta. Jsme přesvědčeni, že uvedená spolupráce bude velmi zajímavá pro obě strany a nadějným talentům umožní získat cenné zkušenosti ve vyšších soutěžích.

Sezóna 2018/2019

Tato sezóna, začala posilou v podobě příchodu nového trenéra Radima Lukase, který se ihned ujal kategorie mladších žáků s další nabídkou výpomocí v kategorii elévů. V důsledku nepředvídaných změn v životní etapě se nakonec kategorie elévů opět ujal Šimon Chovanec, který se tak rozhodl pokračovat v trenérské činnosti. Trenéři Josef Dočekal a Tomáš Berka si rozšířili trenérskou licenci na „C“. Bohužel z hlediska časového i pracovního vytížení, přerušil dosavadní činnost Jan Vykydal, s příslibem možného návratu. Pro tuto sezónu oddíl přihlásil muže do Poháru České pojišťovny, účast našeho mužstva od prvopočátku sliboval zajímavý vývoj, neboť o Pohár zabojují i naši junioři, kteří se umístili v předchozí sezóně na prvním místě a zajistili si tak postup do 2. ligy juniorů.

Sezóna 2019/2020

Vzhledem k velkému počtu dětí, bylo vedením, společně s trenéry dohodnuto, že pro nadcházející sezónu přihlásí dva týmy elévů a dva týmy mladších žáků. Družstvo mužů A, bylo pro nadcházející sezónu přihlášeno do Divize. I pro tuto sezónu přihlásil klub muže do Poháru České pojišťovny

Před začátkem sezóny oznámil ukončení činnosti v klubu Šimon Chovanec. Tato informace nebyla pro klub nijak příznivá s ohledem na počet přihlášených družstev před sezónou. Bylo nutné rychle jednat, po krátké dohodě s trenéry, bylo rozhodnuto, elévy povedou trenéři Tomáš Berka a Václav Dočekal. Úvodem sezóny se rozrostl kádr trenérů o nováčka z juniorky Adama Sourala, který si doplnil vzdělání o licenci „D“. Adam ihned přislíbil výpomoc u kategorie mladších žáků, kde byla rovněž přihlášena dvě družstva. Vzhledem k přetrvávajícímu zájmu trenéra Radima Lukase se vzdělávat, mu byla nabídnuta možnost si rozšířit licenci na „B“, kterou přijal, s cílem upevnit pozici šéftrenéra mládeže v klubu. V září na valné hromadě, oznamuje Mgr. Tomáš Dokoupil, že již nebude kandidovat do vedení klubu. Na základě hlasování delegátů valné hromady, dochází k obměně členů vedení, kde pozici staronového předsedy klubu obhájil Mgr. Pavel Grünwald, místopředsedou klubu byl zvolen Ing. Petr Přikryl a sekretářem klubu byla zvolena Bc. Klára Strupková. Nutno podotknout, že klub si za svá léta od svého vzniku prošel opravdu dynamickým rozvojem, kde z malého klubu a pár nadšenců, se stal velký klub připomínající malou firmu, která v současnosné době sdružuje více jak 240 aktivních členů.

Hlavní partneři

Partneři