REGISTRACE DO KLUBU


Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje se považují za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí straně, vyjma údajů povinných k vyúčtování dotací (jméno a datum narození). Souhlasím s tím, aby klub pořizoval fotky a videa, na kterých se mohu objevit, a jejich případnou prezentací v médiích. Stanovy, řády a veškeré další dokumenty jsou dostupné na www.fbcmohelnice.cz.