Logo klubu
Skip to content
Platby ČLP

Do konce září je termín pro první platbu členských příspěvků. Více informací Vám podají trenéři.

Více informací
FBC Mohelnice realizuje projekt s reg.č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010200

FBC Mohelnice, z. s., byl v roce 2017 finančně podpořen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy z Programu VIII. MŠMT – Organizace sportu ve sportovních klubech.

Hlavní partneři

Partneři